Yönetim ve İcra Kurulu

Değerli Çalışanlarımız ve İş Ortaklarımız;

Geride bıraktığımız 2018 yılına baktığımızda, dünyada ve ülkemizde çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir yıl olduğuna şahit olduk. Ekonomik ve siyasi güç dengelerinin yeniden oluştuğu, geleceğimize etki edecek birçok ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı dijital çağın ortasındayız. Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi krizler ve ekonomik durağanlığa rağmen, 2018 de bütçelerimizi hedef ve beklentilerin üzerinde gerçekleştirerek yine önemli başarılara hep birlikte imza attık.

Big data, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotlar, endüstri 4.0 ve dijitalleşmeden bahsedilen yeni çağda; teknoloji bize yeni fırsatlar sunuyor ve iş modellerimizi kökten değiştiriyor. Bu köklü değişimlere ayak uydurmak hem ülkemiz hem de firmamız için kaçınılmaz bir önceliktir. 2018 yılında dijitalleşme en büyük önceliklerimizden biri olmaya devam etti. Bu konuya paralel olarak, dijital dönüşümümüzü yazılım alanında global başarılara sahip bir şirket olan SAP firması ile sürdürmeyi 2019 yılı planlarımız arasına aldık.

Yenilik, azim, başarı ANKUTSAN kültürünün en köklü ve vazgeçilmez gelenekleridir. Bu kültürü emin adımlarla ilerletirken; kurumsallaşmaya, dijitalleşmeye, yenilikçiliğe, teknolojiye, ar-ge’ye, küreselleşmeye ve markalaşmaya verdiğimiz önemle sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz.
Büyümeyi sürdürülebilir hale getirerek ekonomiye katkı sağlayabilmek için;

  • Çalışan yetkinliğinin arttırılması,
  • Üretimde sürekliliğin sağlanması,
  • Kaliteli ve katma değerli üretime odaklanılması,
  • İnovatif ürünler ve yeni pazarların geliştirilmesi,
  • Müşteri sayıları ve coğrafyası genişletilerek kayıp müşteri etkisinin azaltılması,
  • Makul ve mantıklı yeni yatırımlarla bu süreçlerin desteklenmesi
    gerekmektedir.

ANKUTSAN olarak bizler, dinamik, eğitimli, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip insan kaynağımızla, güçlü tedarikçilerimizle, ileri teknoloji alt yapısına sahip üretim tesislerimizle ve büyüyen ihracat hacmimizle hem ülkemizin, hem de firmamızın markasını tüm dünyaya yaymaya devam edeceğiz.

2002 yılından beri faaliyet gösteren Kuruluşumuz, yaptığı son yatırımların ardından, ülke geneline yayılmış geniş üretim ağı ile ülkemizin ve bölgemizin katma değer yaratan önemli sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam etmektedir. Şirketimizin güncel olarak takip edilen uzun dönemli büyüme ve yatırım projeksiyonu çalışmaları sonrasında çizilen gelişim yol haritası, bizlere amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için ışık tutmaktadır.

Sayısallaştırılmış ve doküman haline getirilmiş etkin yönetim politikamıza uygun olarak sağlam temeller üzerine kurulmuş finansal yapımızı, alanında tecrübeli insan kaynağımız ve başarılı risk yönetimi faaliyetlerimizle kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Kurumsallaşma hedeflerimiz doğrultusunda; dinamik ve eğitimli kadromuz, hızlı, esnek ve özverili çalışma kültürümüz, bilgi birikimimiz ve sektörümüz de fark yaratan yetkinliklerimiz ile daha güçlü bir gelecek için, sürdürülebilir başarılara sizlerle koşmaya devam edeceğiz.

Sosyal ve çevresel sorumluluğa verdiğimiz önem çerçevesinde, geri dönüşümden elde edilen hammadde kullanımı ile kağıt üretimi yapan tesis yatırımlarını gündemimizde tutmaya devam edecek ayrıca yapacağımız faaliyet ve organizasyonlarla toplumumuza ekonomik, kültürel, çevresel ve sosyal alanlarda katkı sağlayacağız.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da müşterilerimizin beklentilerini ön planda tutarak ve iş ortaklarımızla olan kuvvetli ilişkilerimizi arttırarak;

“Mutlu Müşteri, Mutlu Yatırımcı, Mutlu Çalışan”

sloganımızla ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Yürüdüğümüz bu yolda, ANKUTSAN’ı yıllardır hep daha ileriye götüren, başarılarımızın mimarı tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, finansörlerimize ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
Yönetim ve İcra Kurulu

Rüstem Kesgi ( Yönetim Kurulu Başkanı ) , Deniz Erdoğan ( Genel Müdür ), Mustafa Çakal ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili )