Vizyon & Misyon
Vizyonumuz;

Entegre tesisleri ile yurtiçi ve yurtdışında sektöre yön veren, marka bilinirliğini arttıran, sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş lider bir kuruluş ve küresel marka olmaktır.

Misyonumuz;
 • Katma değeri yüksek, kaliteli ürünlerimizle ihracat haritamızı genişletmeye devam ederken, küresel pazarda markalaşarak ülke ekonomisine katkı sağlarız.

 • Sürdürülebilir kalite anlayışımız, dinamik yapımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile müşteri beklentilerini karşılarız.

 • Topluma saygılı, etik ilkelere bağlı, çevre dostu politikalarımız ile paydaşlarımıza değer katarız.

Değerlerimiz;
 1. Dürüst olmak
 2. Hukuka saygılı olmak
 3. Huzurlu çalışma ortamını sağlamak
 4. Bilgiyi elde etme, kullanma ve koruma konusunda duyarlılık
 5. Çevreye duyarlılık
 6. Etik kurallar ve çalışma ilkeleri tanımlamasının net olması
 7. Çalışanların uyulması gereken kurallara uyması
 8. Çıkar çatışmasının önüne geçilmesi
 9. Topluma ve paydaşlara değer katmak
 10. İşyerinde yaşama saygılı olmaktır.
Kurum Stratejilerimiz;
 1. Markalaşarak büyümek.
 2. Sürdürülebilir, ortalamanın üzerinde karlılık elde etmek.
 3. Yerli hammadde ile ürettiği ürünün en az %50’sini ihraç eden bir marka olmak.
 4. Marka değerini arttırarak ve yaygınlaştırarak Uluslararası bir marka olmak (Yerelden Küresele Ankutsan).
 5. Tam Entegre bir tesis olmak.
 6. Sürekli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak.