Yönetim Politikamız

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Ankutsan A.Ş. olarak yönetim politikamızı şu şekilde tanımlamaktayız;

· Sürekli gelişimi sağlamak, verimli ve rekabetçi bir çalışma ortamı yaratmak için; sürekli eğitimi desteklemek,

· Pazarın beklentilerini doğru anlayıp, sürekli yenilikçi fikirler geliştirerek, “müşterilerimizin ürününe değer katacak ambalajı” sunarak müşteri memnuniyetini artırmak,

· Müşteri geri bildirimlerini gelişim fırsatı olarak değerlendirmek ve iyileşme faaliyetleri gerçekleştirmek,

· Doğal kaynaklarımızı korumak, çevreye karşı duyarlı üretim gerçekleştirmek,

· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proaktif faaliyetlerle güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

· Sürekli iyileştirme ve müşteri odaklılık felsefesi ile Kalite Yönetim Sistemi'ne tüm çalışanlarımızın katılımını, uygulanabilirliği ve sürekliliği sağlamak,

· Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, teknolojik gelişmeleri takip edip üretim altyapısını iyileştirerek, zamanı ve maliyeti yöneterek “verimlilik ve tasarruf” sağlamak

· Mevzuatları, yasal şartları ve sektörel standartları sağlamak,

· Ulusal ve Uluslararası gıda mevzuatına uygun, tedarik zincirinin her aşamasında; insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak, alt yapımızı ve proseslerimizi uygun hale getirerek gıda güvenliğinin ve ürün kalitesinin korunmasını sağlamak.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

Ankutsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetimi nihai sorumluluğunu, hesap verme yetkisini üstlenmekteyim.

Aşağıdaki konularda sorumluluklarımla ilgili yetkilendirmelerimi bildiririm:

  • Genel Müdür:

Çevre, iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için gerekli kaynakların sağlanması

  • İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü :

Etkin İSG yönetimine yardımcı olunması, görevlerin tanımlanması, sorumlulukların ve hesap verebilirliğin tayin edilmesi ve yetki devri durumları için; görevler, sorumluluklar, hesap verebilirlik ve yetkiler dokümante edilmesi ve duyurulması

  • Ar-ge Müdürü :

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, proseslerin gözden geçirilmesi, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi